Mối tương quan giữa thành phần cơ thể với thoái hóa khớp gối không triệu chứng

06/11/2018

Các nhà khoa học nhóm nghiên cứu VOS trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố một kết quả nghiên cứu về tương quan giữa thành phần cơ thể với thoái hóa khớp gối không triệu chứng

Như chúng ta đã biết chỉ số khối cơ thể (BMI) càng lớn nguy cơ thoái hóa khớp càng cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối tương quan đó được điều chỉnh thông qua lượng cơ hay lượng mỡ trong cơ thể.

Nghiên cứu được tiến hành trên 170 nam và 488 nữ từ 20 tới 90 tuổi (Tuổi trung bình: 55 tuổi) được chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đối tượng đều được đo thành phần cơ thể (body composition), lượng cơ (lean mass LF) và lượng mỡ (fat mass FM) bằng máy DXA (Hologic QDR4500), được chuẩn đoán thoái hóa khớp gối dựa trên xq khớp gối theo tiêu chuẩn Kellgren-Lawrence. Mối tương quan giữa tình trạng thoái hóa khớp gối trên xq với lượng cơ, lượng mỡ được đánh giá bằng mô hình hồi qui đa biến nhằm loại bỏ ảnh hưởng của tuổi và giới.

Kết quả cho thấy nam và nữ bị thoái hóa khớp gối có tuổi lớn hơn người không bị thoái hóa khớp gối (65 với 51 tuổi ở nam và 64 với 52 tuổi ở nữ). Sau khi hiệu chỉnh với tuổi, tình trạng thoái hóa khớp tương quan thuận với lượng mỡ và tỉ trọng mỡ cơ thể (Percentage Body Fat PBF), tuy nhiên mối tương quan chỉ quan sát thấy ở nữ, không thấy ở nam. Kết quả cũng cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về lượng nạc giữa người có và không có thoái hóa khớp. Hơn nữa, sau khi hiệu chỉnh với tuổi, BMI và PBF chúng tối cũng không nhận thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mật độ xương giữa người có và không có thoái hóa khớp.

 

Background: Greater body mass index (BMI) is associated with a greater risk of osteoarthritis (OA).

The aim of this study: Greater body mass index (BMI) is associated with a greater risk of osteoarthritis (OA)..

Materials and method: The study involved 170 men and 488 women aged between 20 and 90 (average age: 55) who were randomly recruited from Ho Chi Minh City, Vietnam. The presence of knee OA was radiographically diagnosed based on the Kellgren-Lawrence criteria. Lean mass (LM) and fat mass (FM) were obtained from the DXA whole body scan (Hologic QDR-4500).

Results: he relationship between OA, LM, and FM was analyzed by a series of multiple linear regression models which take into account the effects of gender and age. As expected, men and women with knee OA were older than those without OA (65 vs 51 year in men, and 64 vs 52 year in women). After adjusting for age, OA was associated with greater FM and percent body fat (PBF), but the association was only observed in women, not in men. There was no statistically significant difference in LM between OA and non-OA individuals. Moreover, after adjusting for age and BMI or PBF, bone density in OA patients was not significantly different from non-OA individuals. Women with OA of the knee have greater fat mass than non-OA individuals, and that there is no significant difference in bone density between OA and non-OA individuals.

Tin và bài liên quan

Bộ công cụ QI về sức khỏe xương của APCO - Giải quyết tình trạng gãy xương ở khu vực đông dân nhất và có tốc độ lão hóa nhanh nhất trên thế giới
Bộ công cụ QI về sức khỏe xương của APCO - Giải quyết tình trạng gãy xương ở khu vực đông dân nhất và có tốc độ lão hóa nhanh nhất trên thế giới

02/06/2022

Bộ công cụ lâm sàng thúc đẩy cải thiện chất lượng chăm sóc người loãng xương để tránh hậu quả đáng sợ của việc gãy xương do loãng xương gồm đau, tàn tật lâu dài và mất khả năng sống độc lập

KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN VIỂN VONG! TẦM NHÌN CỦA APCO VỀ GIẢM GÁNH NẶNG LOÃNG XƯƠNG Ở CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC PHỔ BIẾN SANG CHÂU MỸ
KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN VIỂN VONG! TẦM NHÌN CỦA APCO VỀ GIẢM GÁNH NẶNG LOÃNG XƯƠNG Ở CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC PHỔ BIẾN SANG CHÂU MỸ

03/05/2022

Hiệp hội Loãng xương Châu Á Thái Bình Dương (The Asia Pacific Consortium on Osteoporosis-APCO) gần đây đã được mời để cung cấp quan điểm độc đáo của chúng tôi về cách chúng tôi đang phá vỡ hiện trạng quản lý loãng xương ở Châu Á Thái Bình Dương

APCO tạo sự chú ý tại ngày hội Giáo dục về Sức khỏe xương lớn nhất thế giới
APCO tạo sự chú ý tại ngày hội Giáo dục về Sức khỏe xương lớn nhất thế giới

09/04/2022

Là một thành viên đồng minh của Ủy ban Xã hội Quốc gia (Committee of National Societies-CNS) của Quỹ Loãng xương quốc tế (International Osteoporosis Foundation-IOF), Apco tự hào là một phần của IOF-ESCOO-WCO

Xem thêm