Zoledronate ở những bệnh nhân thiếu xương
Zoledronate ở những bệnh nhân thiếu xương

17/10/2018

Một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine (NEJM) vào tháng 10/2018 vừa qua, của nhóm nghiên cứu ở Zew Zealand về hiệu quả phòng ngừa gãy xương của zoledronate trên phụ nữ mãn kinh bị thiếu xương